تعبیر خواب زاییدن پسر نشانه چیست؟

تعبیر خواب نوزاد پسر و زاییدن پسر نشانه چیست؟

تعبیر خواب نوزاد پسر چیست؟

تعبیر خواب نوزاد پسر و زاییدن پسر تعبیر بسیار خوبی دارد و میتواند نشانه سود و منفعت باشد در زیر تعبیرات بیشتری در مورد پسر و زاییدن پسر برای شما قرار داده ایم.

در تعابیر خواب جدید و امروزی دیدن فرزند یا نوزاد پسر نماد سود و منفعتی نیکو و روبه کمال است که انسان برای بدست آوردن آن دست به هر کاری می‌زند. رسیدن به این کمال همواره با حس خوشایندی همراه بوده است. هدف کمالی که در عین نیکو بودن عقلانیت را نیز درون خود داشته باشد معمولاً به صورت خواب‌هایی درباره نوزاد پسر دیده می‌شوند.


تعبیرگران قدیمی درباره دیدن نوزاد پسر در خواب چه می‌گویند؟

تعبیرگران کهن و اسلامی درباره نوزاد پسر گفته‌هایی متفاوت با معبرین امروزی دارند.

ابن سیرین: در مورد متولد شدن نوزاد پسر می‌گوید در حالت کلی بر خلاف نوزاد دختر، نوزاد پسر نشانه غم و اندوه بوده و اگر زنی در خواب ببیند که نوزاد پسر به دنیا آورده است در بیداری فرزند دختر به دنیا خواهد آورد و یا اینکه خانواده او برای بدست آوردن چیزی به سختی و رنج می‌افتند.


ابراهیم کرمانی: نیز نوزاد پسر را نشانه غم و اندیشه می‌داند


حضرت امام جعفر صادق می‌فرمایند: که اگر زنی در خواب ببیند که فرزند پسری به دنیا و آن نوزاد بلافاصله سخن گفت مرگ بیننده خواب نزدیک است.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.