تعبیر خواب وزغ و خوردن وزغ چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب وزغ و خوردن وزغ چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب وزغ چیست؟

در زیر تعبیر خواب وزغ و خوردن وزغ را برای شما قرار داده ایم این خواب میتواند این نشانه را بدنبال داشته باشد که در اطراف شما فردی غیبت کننده و بدگو وجود دارد و شما را گرفتار خود میسازد .

به طور کلی وزغ نماد و سمبل انسانی است بدگو و غیبت کننده که بسیار حرف می‌زند و حتی کسانی که سخنانش را می‌شنوند به بیهودگی گفتارش وقوف کامل دارند.

 

تعبیر خواب وزغ چیست؟
خالد اصفهانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی وزغ داری، تعبیرش این است که با مردی زاهد و پرهیزکار ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.
اگر ببینی وزغی را آب گرفته و به روی زمین انداختی به شخص زاهدی ظلم و ستم می‌کنی.
اگر ببینی وزغ تو را گاز گرفته است شخص زاهدی به تو ضرر و زیان می‌رساند.

 

لیلا برایت:

خوردن وزغ در خواب، بیانگر بیماری است.
دیدن وزغ مرده در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.

 

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب وزغ بینید، بیانگر آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌شود.

 

تعبیر خواب کشتن وزغ
خالد اصفهانی: اگر ببینی وزغ را کشتی و گوشتش را خورده‌ای شخص زاهدی را مغلوب می‌کنی.

 

آنلی بیتون: اگر در خواب وزغی را بکشید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.

 

تعبیر خواب صدای وزغ
امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی وزغ بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که وارد جائی می‌شوی.

 

خالد اصفهانی می‌گوید: اگر ببینی وزغ‌های زیادی در مکانی جمع شده‌اند و بانگ و فریاد و هیاهو می‌کنند، یـعـنـی آن مکان مورد عذاب الهی قرار می‌گیرد.

 

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب صدای وزغی را بشنوید، به این معنا است که اخباری به گوشتان می‌رسد.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.