تعبیر خواب کنکور و امتحان چیست؟

تعبیر خواب کنکور و امتحان نشانه چیست؟

تعبیر خواب کنکور چیست؟

همانطور که دادن کنکور و امتحان برای فرد استرس و اضطراب نیز بهمراه دارد بنابراین در زیر تعبیر خواب کنکور نیز میتواند برای شما استرس و اضطرابی در زندگی روزانه بهمراه داشته باشد.

نکته:

همواره در تعابیر خواب باید به تمامی نکات و جزییاتی که در خواب مشاهده می‌شود دقت کرد.
دیدن کنکور یا آزمون در خواب بایستی محوریت رؤیا قرار گرفته باشند تا بتوان از تعابیر آن‌ها استفاده کرد.


مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب در کتاب خود عنوان می‌کند:

به دلیل اینکه آزمون و امتحان همواره همراه با نگرانی و اضطراب است می‌توان بیننده خواب را به در گیر بودن با مسائل ناراحت کننده و اضطراب انگیز تعبیر نمود.
ولی اگر بدون هیچ احساس نگرانی و اضطراب در خواب مشغول کنکور یا امتحان بودید می‌توان این رؤیا را به شروع یک موفقیت بزرگ تعبیر کرد.


لیلا برایت می‌گوید:

  • اگر خواب ببینید که برای قبولی در دانشگاه امتحان می‌دهید، بیانگر پیروزی در مراحل مختلف زندگی است.
  • اگر در خواب ببینید که در امتحان دانشگاه رد شده‌اید، یعنی در امتحان موفق می‌شوید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.