تعبیر خواب پیدا کردن گنج چیست؟

تعبیر خواب گنج و پیدا کردن گنج نشانه چیست؟

تعبیر خواب گنج چیست؟

تعبیر خواب گنج و پیدا کردن گنج را برای شما قرار میدهیم . بطور کلی دیدن خواب پول و گنج به هیچ عنوان نشانه خوبی ندارد و میتواند برای فرد غم و اندوه زیادی را بدنبال داشته باشد.


گنج نماد مال، ثروت و پول است. به گفته منوچهر تهرانی دیدن پول در خواب خوب نیست و گنج نیز تعبیری نیکو به همراه نخواهد داشت.


محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب یافتن گنج این گونه بیان می‌کند که اگر دیدی در خواب گنج یافته‌ای تعبیرش بیماری خواهد بود و اگر گنج ناپدید گردد تفسیری خلاف بیماری یعنی سلامت خواهد داشت.


جابر مغربی نیز به مانند ابن سیرین یافتن گنج را در خواب بیماری می‌داند با این تفاوت که اگر این گنج را در جای آباد یافتی بسیار بهتر از جای خراب و ویران است زیرا یافتن گنج در مکان آباد بهبودی بیماری را در پی دارد ولی گنج در جای ویران نشانه ای از هلاک شدن بیننده خواب است.


تعبیر خواب گنج به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید:

  • یافتن گنج در خواب، علامت آن است که ناگهان به ثروتی دست خواهید یافت.
  • گم کردن گنج در خواب، علامت آن است که دوستان شما را ترک خواهند کرد.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *