تعبیر خواب ساحل دریا و کشتی در کنار ساحل دریا چیست؟

تعبیر خواب ساحل دریا و کشتی در کنار ساحل دریا چیست؟

تعبیر خواب ساحل دریا چیست؟

دریا و ساحل آن فرد را به اوج آرامش میرساند در زیر به تعبیر خواب ساحل دریا و کنار گرفتن کشتی ها در ساحل دریا می پردازیم که نظر معبران مانند همیشه با یکدیگر متفاوت میباشد.

معبران اسلامی نوشته‌اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریا را مشاهده کردن نشانه ای است از بیماری فرزندان. چنانچه ببینید که از کشتی بیرون می‌آیید و به ساحل قدم می‌نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می‌یابد ولی معبرین غربی ساحل را سمبلی از محل پیوستن و ملاقات روح و جسم می‌دانند.

 

تعبیر خواب ساحل دریا
معبرین غربی گویند:

دیدن ساحل در خواب سمبل ملاقات دو حالت منطقی (ماسه) و حالت عاطفی و احساسی (دریا) است. همچنین این گونه نیز می‌توان بیان کرد که ساحل منشأ ارتباط روح و جسم است.

اگر در ساحل دریا در آرامش به سر می‌برید این خواب ممکن است نشانه جبران پرکاری و استرس زیادتان در زندگی بیداری باشد و شاید نشانه ای از نیاز شما به استراحت و آرامش درباره مشکلات زندگی باشد.

اگر شما در ساحل ایستاده و به دریا نگاه می‌کنید خود را برای پیدا کردن روحتان و غرق شدن در آن و همچنین پی بردن به ضمیر ناخودآگاه آماده می‌کنید.

 

آنلی بیتون: شنیدن زمزمه دریا با ساحل در خواب، نشانه ‌آن است که زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت، زندگی ای تهی از عشق و محبت.

 

تعبیر خواب کشتی در ساحل
منوچهر مطیعی تهرانی:

چنانچه در خواب ببینید در ساحل ایستاده‌اید و می‌بینید یک کشتی در دریا حرکت می‌کند چه آن کشتی به جانب شما بیاید و چه نیاید خبری به شما می‌رسد.

اگر بیننده خواب ببیند از ساحل سوار کشتی می‌شود و به دریا می‌رود کاری را شروع می‌کند و مشغله ای برای او پیش می‌آید که نشیب و فراز و تلخ و شیرین فراوان دارد.

 

تعبیر خواب ساحل گلی
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید ساحلی گلی را حفر می‌کنید، دلالت بر آن دارد که تسلیم خواسته‌های دشمنان خود خواهید شد.

 

تعبیر خواب خانه ساحلی
معبرین غربی گویند:

وجود خانه‌ای در ساحل معمولاً نشانه خود فرد بیننده خواب و جسم اوست.
اگر خود را در خانه‌ای ساحلی دیدید شما سعی در سرکوب عواطف و احساسات خود دارید.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.