تعبیر خواب سد آب و ساختن سد چیست؟

تعبیر خواب سد آب و ساختن سد چیست؟

تعبیر خواب سد آب چیست؟

تعبیر خواب سد آب میتواند تعبیر خوبی داشته باشد به این معنی که اگر سدی را ساختید یعنی اینکه خوشبختی شما ساخته خواهد شد و اگر سد شکست به این معنی که خوشبختی شما خواهد شکست.

تعبیر خواب سد آب
معبرین غربی گویند:

دیدن سد در خواب نشانه وجود شخصی است که مانع بروز احساسات شما می‌شود.
درون سد آب قرار دهد و ذات سد به معنای قطع ارتباط بین خود و دیگران به دلیل مشکلات است. حتی این قطع ارتباط ممکن است منجر به نا امیدی بیننده خواب گردد.
آب سمبل و نماد ارتباط است ولی سد نشانه مشکل شدن انتقال آب و در اصل مانعی برای ارتباط برقرار کردن با دیگران است.

 

لوک اویتنهاو می‌گوید: سد:خوشبختی
تعبیر خواب ساختن سد

معبرین غربی گویند: اگر در خواب خود را در حال ساختن سدی دیدید شما در بیداری از خود دفاعی همراه با احساسات زیاد انجام خواهید داد. با دیدن رویای سد می‌توان اینگونه فهمید که شما از نزدیک شدن دیگران به خودتان هراس دارید.

 

تعبیر خواب سد بزرگ و محکم
معبرین غربی گویند:

دیدن سدی بزرگ در خواب اشاره به مانع و بسته شدنی در زندگی واقعی و بیداری دارد که نیاز به شکستن و آزاد شدن از آن احساس می‌شود.
اگر در خواب سدی از سیمان و یا استحکام بسیار زیاد ساخته شده بود بیانگر یک رابطه برقرار شده با دیگران است که این رابطه در عین محافظه کارانه بودن بسیار سرد و خشک است.

 

تعبیر خواب سد بی آب
معبرین غربی گویند:  اگر در خواب سدی دیدید که آبی درون آن وجود نداشت ممکن است در مدت زمان کوتاهی بدشانسی بیاورید.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *