تعبیر خواب سر قبر مرده رفتن چیست؟

تعبیر خواب فاتحه خواندن سر قبر و زیارت اهل قبور

تعبیر خواب فاتحه خواندن چیست؟

تعبیر خواب فاتحه خواندن میتواند تعبیر نیکی را داشته باشند بنابراین در زیر میتوانید تعبیرات بسیار متفاوتی را از سایر معبران بخوانید امیدوارم که بتوانید این تعبیرات را بدرستی انجام دهید.


در روایات متعددی آمده است که بازماندگان مرده هرکار خیری برای وی انجام دهند (مانند قرائت قرآن، فاتحه، صدقه، حج، نماز و روزه،…) به او می‌رسد و از آن کار بهرمند می‌گردد.

بر پایه این روایات، حتی اعمالی مثل فاتحه که می‌توان در سر قبر خواند اگر در جای دیگری نیز خوانده شود به مرده می‌رسد.

البته رفتن بر سر قبر مرده ثواب جداگانه ای غیر از فاتحه خواندن دارد و مرده از این که به زیارت او بروند خوشحال می‌شود


تعبیر خواب زیارت اهل قبور

دیدن قبر در خواب را بیشتر معبرین به زندان تعبیر کرده‌اند. به گفته مطیعی تهرانی دیدن قبر در خواب به هیچ وجه وحشتناک نیست دیدن قبر در خواب زندان است و گرفتاری‌های شدید زندگی است.

این گرفتاری‌ها می‌تواند دل مشغولی‌های ذهنی و یا مشکلات مالی باشد که فرد را در مضیقه قرار داده است.

حال ابراهیم کرمانی زیارت اهل قبور رفتن را دلداری به افرادی که در تنگنا و مضیقه (زندانی) تعبیر کرده است.


تعبیر خواب سوره فاتحه

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سوره فاتحه خواند، دلیل که عمرش دراز بود و کارش بر ایمان بود.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *