تعبیر خواب فسنجان و خوردن فسنجان چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب فسنجان و خوردن فسنجان چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب فسنجان چیست؟

فسنجان یکی از غذاهای بسیار پرطرفدار ایرانیست که مطمئنا میتواند تعبیر خوبی برای فرد داشته باشد و تعبیر خواب فسنجان میتواند مال و پس انداز اندوخته ای باشد در یزر به تعبیرات بیشتر پرداخته است.

فسنجان یا خورشت فسنجان از قدیمی‌ترین غذاهای ایرانی است. این خورشت خوشمزه معمولاً با استفاده از گوشت و رب انار به همراه گردو تهیه می‌شود. برای تعبیر و تفسیر این گونه عذاها حتماً بایستی طمع و مزه غذا در خواب حس شود تا بتوان تفسیر و نظری در مورد آن بیان کرد. بیشتر معبرین غذا را نعمت و برکت دانسته‌اند ولی در مورد غذاهای ترش و تند تعابیر متفاوت می‌باشند.

 

تعبیر خواب فسنجان
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن فسنجان در خواب بد نیست و آن را باید جزو غذاهای خوب محسوب داشت. فسنجان مالی است که آماده و اندوخته و فراهم شده به دست بیننده خواب می‌رسد و به طبع او بسیار خوش می‌آید ولی کسی که مال را فراهم آورده زحمت بسیار کشیده و مراحل بی شماری را پشت سر نهاده است که از آن مال بهره کمی می‌برد.

 

تعبیر خواب خوردن فسنجان
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که فسنجان می‌خورید چنین مالی به دست شما می‌رسد که شاید میراث باشد.

 

تعبیر خواب پختن فسنجان
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب ببینید که خودتان فسنجان می‌پزید مالی را برای دیگران می‌اندوزید. زحمتی می‌کشید و ثروتی گرد می‌آورید که خودتان بهره اندکی از آن می‌برید.

 

تعبیر خواب خورشت فسنجان ترش
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: روی هم رفته دیدن فسنجان در خواب خوب است به شرطی که ترش نباشد. معمولاً رب انار در فسنجان می‌زنند و رب انار ترشی دارد. چنانچه در عالم خواب ترشی رب محسوب باشد و دهان شما آن را حس کند اثر نیک خواب از بین می‌رود و غم و رنج و اندوه همراه آن مال اندوخته به سراغ بیننده خواب می‌آید.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.