تعبیر خواب مبل و نشستن بر روی مبل چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مبل و نشستن بر روی مبل چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مبل چیست؟

تعبیر خواب مبل و مبلمان میتواند نشانه آسایش و راحتی افراد باشد و اگر ببینید که در حال چیدن مبل های منزل هستید یعن یاینکه به زودی ازدواج خواهید کرد و اینکه رنگ مبلمان نیز تعبیرات متفاوت و متعددی میتواند داشته باشد.

مبل از وسایلی است که امروزه برای آسایش و راحتی افراد استفاده می‌شود. دیدن آن در خواب به تعبیر معبرین جدید نیز می‌تواند تأویل به آسایش باشد. مبلمان فرصتی فراهم می‌کند تا با فراغت روی آن نشسته و از با هم بودن به اوج برسیم. بزرگ‌ترین اشتباه در دنیای امروزی این است که مادیات، تجملات و ظواهر چشم ما را کور کرده، آن‌ها را هدف زندگی خود قرار داده‌ایم و از بهره‌ای که این امکانات باید به ما بدهند غافل شده‌ایم.

معمولاً دیدن مبل در خواب وضعیت رابطه خانوادگی بین افراد فامیل را نشان می‌دهد. اگر مبل دیده شده در خواب به رنگ تیره و یا سنگین باشد نشانه دوره‌ای دشوار در زندگی فرد بیننده خواب است و اگر مبل دیده شده در خواب به رنگ‌های روشن باشد هشداری از زمان‌های پیچیده در آینده است.

در برخی از تفاسیر معبرین غربی دیدن مبل در خواب نشانه‌ای از رسیدن میراثی به بیننده خواب بیان شده است.

 

برایت مى‌گوید: اگر در خواب مبل ببینید، بیانگر آن است که از زندگى خود راضى هستید. اگر خواب ببینید روى مبل نشسته‌اید، به این معنا است که موفق و پیروز خواهید بود.

 

لوک اویتنهاو می‌گوید:

مبلمان: خوشبختی خانوادگی
در حال چیدن مبلمان: به زودی ازدواجی صورت خواهد گرفت و یا جابجایی مسکن خواهید داشت.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.