تعبیر خواب مضطرب بودن و پریشان حالی چه نشانه ای دارد؟

تعبیر خواب مضطرب بودن و پریشان حالی چه نشانه ای دارد؟

تعبیر خواب مضطرب بودن چیست؟

تعبیر خواب مضطرب بودن و پریشان حالی میتواند نشانه این باشد که فرد در زندگی دچار یک ناراحتی خواهد شد که اتفاقات و پیشامدهای ناگواری برای فرد رقم خواهد زد.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب مشاهده کنید که هراسان و پریشان هستید، بیانگر آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌شود.
اگر خواب ببینید که موضوعی باعث پریشانی شما شده است، بیانگر وقوع پیشامدهای ناگوار است. دیدن پریشانی و ناراحتی دیگران در خواب، نشان‌دهنده‌ی آن است که بیماری شما را تهدید می‌کند.

 

معبرین غربی گویند: مضطرب بودن و پریشانی در خواب بیشتر ناشی از اتفاقاتی است که در زندگی روزانه برای بیننده خواب رخ داده است.

 


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.