تعبیر خواب منی

تعبیر خواب منی و خارج شدن آن چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب منی چیست؟

تعبیر خواب منی و آب منی و همچنین خارج شدن آب منی از آلت فرد نمیتواند تعبیر بدی نمیتواند برای فرد داشته باشد و میتواند نشانه این باشد که مال بسیاری به زودی نصیب فرد خواهد شد.


تعبیر خواب منی (آب منی)

برای تعبیر و تفسیر این گونه خواب‌ها همواره بایستی در نظر گرفته شود که خواب شیطانی نبوده و دارای معانی و نشانه‌های خاصی برای بیننده خواب است زیرا هرگونه خواب شیطانی و نفسانی تعبیری را به همراه نخواهد داشت.

به طور کلی محمد بن سیرین دیدن آب منی را در خواب دلیل بر مال می‌داند. مالی که بادوام و با ثبات است.


ابن سیرین مجدداً می‌گوید اگر در خواب دیدی که از آلت تناسلی مردانه تو منی خارج شد دلیل بر این باشد که مال و ثروتی از طرف شخص غریبه‌ای به تو خواهد رسیدو یا به اندازه آن (آب منی) مال بدست خواهی آورد.


حضرت امام صادق (ع) درباره آب منی دیدن در خواب می‌فرمایند:

دیدن منی در خواب بر ۴ وجه است.

  • پادشاه
  • افزایش مال و اموال
  • کاهش مال و اموال
  • بزرگی

همانطور که مشاهده کردید امام صادق در وجهی منی را به افزایش مال و در وجهی دیگر به کاهش مال تعبیر کرده‌اند و اما چرا این تعابیر با یکدیگر متفاوت هستند؟

تعبیرهای مختلفی که برای یک خواب وجود دارند به معنای این نیستند که یک تعبیر درست و بقیه غلط باشند، بلکه ممکن است برای شخصی یک تعبیر صحیح باشد و برای شخصی دیگر تعبیری دیگر، یا برای یک شخص در یک زمان و شرایط یک تعبیر درست باشد و در زمان و شرایط دیگر تعبیری دیگر درست باشد، یا چند تعبیر یا حتی تمامی تعبیرها اتفاق بی‌افتد.

به طور کلی یک راه برای فهم اینکه کدام تعبیر مربوط به خواب ما می‌شود وجود دارد و آن این است که به بررسی شباهت‌ها و تطابق‌های خواب با رویدادهای زندگی، افکار و کارهایی که تا به حال اتفاق افتاده است بپردازیم.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *