تعبیر خواب کندوی عسل چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب کندوی عسل چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب کندوی عسل چیست؟

همانطور که میدانید عسل و کندوی عسل خواص دارویی و غذایی فراوانی دارد در زیر تعبیر خواب کندوی عسل را بریا شما قرار داده ایم و نشان دهنده مال حلال میباشد

ابراهیم کرمانی دیدن عسل در خواب را به دلیل داشتن خواص دارویی و سودمندی آن غنیمتی از مال و کردار نیکو می‌داند. اما این معبرین در مورد دیدن کندوی عسل در خواب چه می‌گویند؟ آیا تعبیر خواب کندوی عسل مانند عسل نیکوست؟
ابن سیرین در مورد دیدن زنبوری که عسل تولید می‌کند می‌گوید “زنبور عسل یا مردی است که صاحب رزق و روزی فراخ و گسترده می‌باشد و یا زنی است که کسب‌کننده است.” در ادامه این معبر اسلامی در مورد دیدن کندوی عسل در رؤیا می‌گوید:

“اگر در خواب ببینی که کندوی عسل داری به این معنی است که خواسته تو از زن‌ها برآورده می‌شود و مال و اموال حلال به دست می‌آوری.”

 

تعبیر خواب کندوی عسل در خانه
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

کندو در خواب‌های ما زنی است مال دار و متنعم و ظریف و بی آزار که اگر کندو را در خانه داشته باشیم از وجود چنین زنی بهره مند می‌شویم.
چنان چه در خواب ببینیم کندویی در خانه داریم مالی از زنی با آن خصوصیات نصیب ما می‌شود. مثل زنی که مستغلات زیاد دارد و شما هر ماه کرایه مستغلات او را بگیرید و مصرف کنید و هر بار ماه دیگر.
اگر در خواب ببینید کندویی در خانه دارید که زنبور در آن نیست زنی با شخصبت ولی فقیر نصیب شما می‌شود.

 

لوک اویتنهاو می‌گوید: دیدن کندو عسل: ثروت

 

برایت می‌گوید: اگر در خواب کندو ببینید، دلالت بر آن دارد که از زندگى خود راضى هستید.

تعبیر خواب کندوی شکسته
لیلا برایت می‌گوید: دیدن کندوى شکسته در خواب، بیانگر بدشانسى است.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.