تعبیر خواب یوزپلنگ و نگاه کردن در چشم یوزپلنگ چیست؟

تعبیر خواب یوزپلنگ و نگاه کردن در چشم یوزپلنگ چیست؟

تعبیر خواب یوزپلنگ چیست؟

تعبیر خواب یوزپلنگ و نگاه کردن در چشم او میتواند نشانه این باشد که در کنار شما دشمنی با خوی درندگی وجود دارد که در زیر تعبیرات بیشتری از دید معبرین بزرگ برای شما قرار داده ایم.

یوز پلنگ حیوانی است از خانواده پلنگ‌ها که تنها در شکل ظاهری با یکدیگر اختلاف دارند. خوی درنده جو و گوشت خوار بودنش آن را در خواب نماد دشمنی پست و فرومایه کرده است. دشمنی که می‌تواند باعث غافلگیری بیننده خواب و آسیب رساندن به او گردد.
مطیعی تهرانی رام کردن یوزپلنگ و آرام بودن آن را نشانه غلبه بر دشمن و ایمن بودن از آسیب آن می‌داند و در حالت مخالف آن یعنی حمله یوزپلنگ وحشی آسیب شدیدن از طرف دشمن تعبیر کرده است.

 

منوچهر مطیعی می‌گوید نگاه کردن در چشم یوز پلنگ خوب نیست.
ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب یوزپلنگ، دشمنی پست و فرومایه می‌باشد.
اگر در خواب ببینی با یوزپلنگ غذا می‌خوری، تعبیرش این است که از شر دشمن ایمن می‌شوی.
اگر ببینی یوزپلنگ به تو حمله کرده است، دشمن به تو ضرر و زیان می‌رساند.
اگر ببینی با یوزپلنگ جنگ کردی و بر او غلبه نمودی، دشمن را شکست می‌دهی.

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی یوزپلنگ بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که مورد خشم و عصبانیت کسی قرار می‌گیری و بر تو تکبر می‌نماید

 

تعبیر دیدن یوزپلنگ در خواب به روایت معبرین غربی
آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب از دیدن یوزپلنگ وحشت کنید، علامت آن است که قراردادهای کار یا پیمان عشق به طور باور نکردنی لغو و باطل خواهد شد.
اگر در خواب یوزپلنگی را بکشید، نشانه آن است که در زندگی توفیق خواهید یافت. و چشم اندازهایی درخشان در برابرتان پدیدار خواهد شد.
اگر در خواب احساس کنید یوزپلنگی شما را تعقیب می‌کند، نشانه آن است که احتمالاً افرادی که به شما وعده‌هایی داده‌اند، از گفته‌های خود پشیمان خواهند شد.

شنیدن صدای یوزپلنگ در خواب، علامت آن است که خبرهایی از کم شدن سود پول خود خواهید شنید. با افراد اجتماع نیز سر ناسازگاری خواهید داشت.

دیدن یوزپلنگی چون گربه در خواب، علامت آن است که شر و بدی گریبانتان را خواهد گرفت.
اگر در خواب صدای یوزپلنگی را بشنوید، به این معنا است که خبرهای بدی به گوشتان می‌رسد.
کشتن یوزپلنگ در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزی است.

 

لیلا برایت می‌گوید: دیدن یوزپلنگ در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب اطراف خود باشید.

 


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.