یاد گرفتن سه حرکت ورزشی مهم

یاد گرفتن سه حرکت ورزشی مهم

حرکات ورزشی:امروز میخواهیم سه حرکت ورزشی را برایتان آموزش دهیم در ادامه مطلب با سه ورزش از قبیل دراز کشیدن باچرخش ستون فقرات, حرکت ورزشی هلال نیمه ماه و تعادل سان برد آشنا شویم

دراز کشیدن با چرخش ستون فقرات

حرکات ورزشی:در حالی که زانوهای خود را به سمت قفسه سینه خم کرده اید دراز کشیده و دستها را به سمت پهلوها و در سطح شانه ها بکشید. در حال انجام دم زانوها را بدون این که اجازه دهید با زمین تماس پیدا کند به سمتی ببرید حال سر را به سمت مخالف بچرخانید. با انجام بازدم زانوان و سر را به موقعیت اولیه باز گردانید. در حال انجام دم بدون این که زانوان با زمین تماس پیدا کنند آن را به سمت دیگری حرکت دهید و با انجام بازدم به موقعیت اولیه بازگردانید حرکت فوق را در طی ۱۲ چرخه تنفسی از سمتی به سمت دیگر ادامه دهید. استراحت کنید و سپس در حالی که در حین اجرای تمرین به زانوها اجازه تماس با زمین را می دهید تا در مفصل ران کشش ایجاد نمایید تمرین را تکرار کنید.

بالاتنه را در طی اجرای تمرینات، ریلکس نگه دارید. شانه ها باید همیشه بر روی زمین قرار داشته باشند. چنانچه هر نوع مشکلی را در پایین کمر احساس کردید حرکت را محدود سازید. برای ایجاد تنوع به طور متناوب کف دست و سپس پشت دست را بر روی زمین بگذارید. در حالی که زانوها را از سمتی به سمت دیگر حرکت می دهید آرنج ها همیشه بر روی زمین قرار داشته باشند.

یاد گرفتن سه حرکت ورزشی مهم

حرکت ورزشی هلال نیمه ماه

حرکات ورزشی:در موقعیت صندلی پای چپ را به عقب بکشید و تا سطح باسن بالا آورید. وزن بدن را بر روی دست راست قرار داده و دست چپ را به سمت خارج و پهلو (سقف) بکشید بدن را بچرخانید چنانچه زانوی چپ و پنجه ها متوجه چپ باشند و مفصل ران چپ بالای مفصل ران راست قرار بگیرد. موقعیت فوق را برای ۳ تا ۵ تنفس حفظ نمایید.

پای چپ را عقب و دست چپ را تا کنار گوش بالا آورید در پهلو چپ ۳ تا ۵ بار تنفس نمائید. دست و پای چپ را دوباره بالا آورده بدن را به سمت زمین بچرخانید. در موقعیت کودک استراحت کنید و تمرین را در سمت راست تکرار نمایید.

تعادل سان برد در علم ورزش

حرکات ورزشی:در موقعیت صندلی یا کمری صاف شروع به تمرین کنید. با یک دست پایین کمر را برای این که قوسی نداشته باشد چک کنید. پای راست عقب و کمر را کشیده نگه دارید پاشنه ها را تا سطح پایین بالا آورید شکم را برای ساپورت پایین کمر منقبض نموده و در طی ۳ تا ۵ تنفس نگه دارید پای راست را به طرف داخل حرکت دهید و همین طور پای چپ را به داخل حرکت داده و در موقعیت کودک استراحت کنید.

پای راست را تا سطح باسن یا پایین تر از آن بالا آورید. وزن بدن را بر روی دست راست قرار داده و دست چپ را کنار گوش چپ به صورت کشیده قرار دهید. اگر انجام این حرکت برایتان مشکل است پای راست را بر روی زمین قرار داده و استراحت کنید. تعادل را حفظ کرده و به تنفس عادی ادامه دهید. تمرین ذکر شده را در طی ۳ تا ۵ تنفس حفظ کنید. عضلات شکم را منقبض کرده و تمرین را در سمت دیگر تکرار کنید.

 


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *