مکانیزم هایی که بیشتر به خستگی سیستم عضلانی مربوطند

خستگی سیستم عضلانی

:خستگی عضلات کاهش توانایی عضله برای تولید نیرو است. این می تواند بدلیل  ورزش شدید، خستگی غیر طبیعی  ایجاد شود.خستگی عضلات  به  علت کاهش قدرت عضلات ایجاد شده در طول زمان دارد. عوامل متعددی به خستگی عضلانی کمک می کنند، مهمترین آنها تجمع اسید لاکتیک است. با ورزش کافی، شروع خستگی عضلانی می تواند تاخیر ایجاد کند.

اتصال عصب- عضله و خستگی دستگاه عضلانی

خستگی سیستم عضلانی:خستگی در اتصال عصب– عضله خستگی عصبی- عضلانی نامیده می شود. این نوع خستگی به علت ناتوانی در اتصال عصب- عضله یا ناتوانی پیش سیناپسی و صفحه ی محرکه جهت ایجاد و توسعه ی پتانسل عمل بروز می کند و معمولا در واحدهای حرکتی نوع دوم بخصوص FTb مشاهده می شود. زیرا این نوع تارهای عضلانی در مقایسه ی با تارهای نوع اول یا ST خستگی پذیرترند.

خستگی سیستم عضلانی: به احتمال قوی ناتوانی در اتصال عصب- عضله جهت انتقال ایمپالس های عصبی به تارهای عضلانی ناشی ا ز کاهش ترشح Ach (انتقال دهنده شیمیایی) از پایانه های عصبی می باشد. نرون یا سلول عصبی از طریق سیناپس آکسون- میون یا اتصال عصب- عضله، با سایر نرونها و تارهای عضلانی ارتباط برقرار می کند این ارتباط یا سیناپس می تواند حالت تحریکی یا مهاری داشته باشد که برای کنترل حرکات، جلوگیری از بروز خستگی شدید در سلولهای عصبی وابران و بقای عمل یک عضو ضروری است.

ذخایر انرژی

گاهی کاهش یا توقف فعالیت سلول عضلانی ناشی از محدودیتهای درون سلولی نظیر ذخایر انرژی بوده و بعضی اوقات به علت ضعیف بودن تحریکات عصبی و عدم انتقال پتانسیل عمل بوجود می آید. شواهد موجود نشان داده اند که تخلیه ی میانجی های تحریکی انتهای آکسون ها در محدود کردن فعالیت سلول عضلانی نقش مهمی ایفا می ند البته لازم نیست که وزیکول های پیش سیناپسی کاملا از این میانجی های تحریکی تخلیه شوند تا در عملکرد سلول عضلانی اختلال بوجود آید زیرا بخش بسیار کمی از Ach موجود در وزیکول های انتهای هر آکسون برای تخلیه فوری در دسترس می باشد.

بنابراین کاهش سریع و جزئی Ach می تواند عملکرد اتصال عصب- عضله را مختل کند. بطور کلی در این مورد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاهش سنتز با رهایی Ach از وزیکول های انتهای آکسون حرکتی، فعالیت بیش از حد معمول ACHe که میزان طبیعی Ach را کاهش می دهد. استیل کولین به میزان طبیعی برای ایجاد پتانسیل عمل ضروری است. فعالیت کمتر از حد معمول ACHe که سبب می شود Ach بیش از حد تجمع یابد و تار عضلانی را فلج کند غ شاء تار عضلانی آستانه ی تحریک بالاتری پیدا کند رقابت بعضی مواد غیر تحریکی با Ach برای تاثیر روی گیرنده های موجود در غشاء تار عضلانی، خروج پتاسیم از فضای درون سلول عضله ای منقبض و کاهش پتانسیل عمل غشاء تار عضلانی به نصف حالت استراحت آن.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.