ارتباط بین سیناپس و عضله در بوجود آمدن خستگی

درد و خستگی ممکن است در طول انقباض عضلات خسته کننده باقی بماند،بیماران مبتلا به اختلالات عصبی عضلانی ممکن است درد مزمن مزمن (مثلا فیبرومیالژیا) یا درد ناشی از انقباض (مثلا در میوپاتی متابولیکی) داشته باشند. در برخی از بیماران این دو نوع درد ممکن است همزمان با هم باشند

علت بوجود امدن خستگی: سلولهای عصبی از طریق سیناپس ها و اتصالات عصبی- عضلانی با سایر سلولهای عصبی و تارهای عضلانی ارتباط دارند. وجود این ارتباطات برای کنترل حرکت های بدنی بسیار مهم است. اتصال های عصبی- عضلانی ممکن است مانند فیلترها یا تامپون هایی روی سلول های پس سیناپسی عمل کرده و کمک کنند تا از بروز خستگی شدید در سلول های وابران جلوگیری شود.

علت بوجود امدن خستگی:اگر حساسیت سیناپس های سیستم عصبی مرکزی یا اتصال های عصبی- عضلانی بر اثر فعالیت طولانی کاهش پیدا کند سلول عصبی محرک با تحرک کمتری مواجه می شود. در واقع این تغییر نمونه ای از خستگی عصبی است که از به کار گرفتن بیش از حد سلول عصبی محرک جلوگیری می کند. بنابراین می توان این گونه تغییر کرد که خستگی عصبی- عضلانی در چنین شرایط به مثابه پدیده ای ضروری برای بقای عمل یک عضو ظاهر می شود.

علت بوجود امدن خستگی:سوال اساسی در این خصوص این است که ایا یک سلول (به ویژه سلول عضلانی) شدت فعالیت خود را به علت محدودیت های درون سلولی از قبیل مقدار انرژی ذخیره کاهش داده یا متوقف می سازد؟ یا  اینکه کاهش یا توفق فعالیت سلولی ناشی از ضعیف بودن تحریکات عصبی است.

تحریک انتهای آکسون ها

بر اساس نشانه ها و شواهد موجود می توان گفت تخلیه میانجی های تحریکی انتهای آکسون ها در محدود کردن فعالیت سلول و کار عضله اسکلتی نقش مهمی دارند. البته این بدان معنی نیست که وزیکول های پیش سیناپسی باید کاملا تخلیه شوند تا که عضله محدودیتی بوجود آید زیرا بخش بسیار کمی از استیل کولین انتهای هر آکسون برای تخلیه فوری در دسترس است. بنابراین کاهش سریع چربی از استیل کولین می تواند عمل اتصال عصبی- عضلانی را محدود کند.

علت بوجود امدن خستگی:تحریک الکتریکی عصب موش صحرایی سبب می شود که مقدار قابل توجهی از محتویات کیسه های وزیکولی آکسون های پیش سیناپسی تخلیه شود. اصولا وزیکول هایی که به غشای پیش سیناپسی آکسون نزدیکتر هستند مواد میانجی بیشتری را به داخل شکاف بین عصب و عضله رها می کنند. علاوه بر این تحریک الکتریکی پی در پی موجب کاهش حساسیت گیرنده پس سیناپسی نسبت به استیل کولین می شود.

علت بوجود امدن خستگی:با وجود این حالت عادی اتصالات عصبی- عضلانی پس از مدتی کمتر از یک ثانیه از قطع تحریک الکتریکی ظاهر می شود. تغییراتی در ساختار وزیکول های قشر خاکستری مغز موش صحرایی پس از یک سری تحریک متوالی مشاهده شده است. اگر چه اندازه و تعداد کیسه های وزیکول به ظاهر ثابت باقی مانده اند ولی از توده های بزرگ وزیکولی پس از تعداد تحریک کاسته شده است. اصولا بروز خستگی در هر بخشی از سیستم عصبی که کنترل حرکت اندام را به عهده دارند امکان پذیر است.

شدت خستگی

علت بوجود آمدن خستگی:اگر شدت خستگی عضله در اثر کار مداوم به اندازه ای باشد که عملا تنش از آن سلب شود نقش اصلی عصب حرکتی که به عضله منتهی می شود از بین نخواهد رفت. زیرا در چنین شرایط باز هم می توان یک رفلکس کششی شدید (تحریک وتر زانویی) در عضله بوجود آورد پس از بروز خستگی ناشی از انقباض های اختیاری به کمک محرک های مستقیم الکتریکی می توان تنشی در عضله منتهی با شدت کمتر از تنش قبل از خستگی بوجود آورد که باز هم نشان دهنده دخالت تارهای عصبی است.

خستگی و فعالیت بدنی

علت بوجود آمدن خستگی:هنگام بروز خستگی در فعالیت های بدنی روند بسیج طبیعی نرون های حرکتی تغییر می کند. برای مثال هنگام دویدن با شدت نزدیک به حداکثر، فعالیت الکترومیوگرام در تارهای گلیکولیتیک تند انقباض خسته شونده بیشتر از تارهای اکسیداتیو کند انقباض یا تارهای گلیکولیتیک اکسیداتیو تند انقباض کاهش پیدا می کند. کاهش فعالیت الکترومیوگرام به احتمال زیاد به علت جمع بندی است که در مغز صورت می گیرد یا به علت نارسایی در عمل سیناپس های سیستم عصبی مرکزی است و یا اینکه به دلیل خستگی در محل اتصال عصبی- عضلانی است.

ماهیت خستگی، توانش و جبران

 

علت بوجود آمدن خستگی: خستگی، توانش و جبران عوامل موثر بربرون ده توانی و یا نیروی عضلانی می باشند. خستگی به عنوان مکانیسم کاهنده ی پاسخ انقباضی عضله عمل کرده موجب اختلال در اجرای ورزشی ورزشکار شده و به کسب نتیجه ی مطلوب ورزشی لطمه می زند در صورتی که پدیده ی توانش و جبران به عنوان مکانیسم فزاینده ی پاسخ انقباضی عضله عمل نموده و باعث تعدیل عملکرد عضلانی می شوند

علت بوجود آمدن خستگی:لذا لازم است مربیان و ورزشکاران در زمینه ی مکانیسم ها، علل، منشا و محل های اصلی واکنش های بیولوژیک که منجر به بروز خستگی می شوند و راهبردهای مقابله ی با بروز یا تاخیر خستگی اطلاعات کافی داشته باشند تا بتواند در موقع لزوم تا حد امکان از تاثیر منفی خستگی بر اجرای ورزشی ورزشکار بکاهند و با تقویت پدیده ی توانش و جبران به نتیجه ی مطلوب ورزشی دسترسی پیدا کنند.

ماهیت خستگی

علت بوجود آمدن خستگی: خستگی ماهیتی پیچیده و چند وجهی دارد که عوامل چندی از قبیل سلامتی عمومی، وضعیت تغذیه، حالات روحی، شخصیت نوع A یا تنش زا، عوامل ارثی مورفولوژیک و فیزیولوژیک، سن، جنس، شدت فعالیت بدنی، حجم فعالیت بدنی، الگوی فعالیت بدنی، سابقه ی فعالیت بدنی، شرایط محیطی،  الگوی خواب و بیداری، بیماریهای عفونی و نرولوژیک، مصرف دارو و دخانیات، مسافرت و پرواز، عوامل تنش زای اجتماعی، اقتصادی و روانی، میزان آمادگی جسمانی فرد، هموستاز و شرایط بیوشیمیایی خون، مایعات و محیط های داخلی بدن، دمای مرکزی بدن، موجودی ذخایر انرژی بدن و غیره ممکن است موجب بروز آن شوند.

 


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.