معیارهای ارزیابی و سنجش خستگی ناشی از ورزش

 

خستگی ناشی ازورزش:

خستگی یک پدیده بیولوژیکی است که شامل احساس خستگی شدید فیزیکی یا ذهنی می شود که به طور بالقوه می تواند باعث بیماری های شدید مزمن شود. اخیرا رژیم درمانی جایگزین جدیدی برای کاهش خستگی فیزیکی شده است.

برخی از این ابزارها، روش ها و شاخص ها که در زمینه ی ارزیابی و اندازه

گیری خستگی مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از:

  • شاخص های نرومیوفیزیولوژیک؛ مطالعه ی فعالیت الکتریکی یا الکتروفیزیولوژیک عصب و عضله
  • شاخص های بیوشیمیایی؛ مطالعه ی نروترانسیمترها، نرومدولیتورها، هورمون ها، پیش سازهای آنها، متابولیت های آنها و برخی یون ها، رادیکال های آزاد، مواد اکسیداتیو، سوخت های متابولیکی و مواد خاص مورد نظر از طریق میکرودیالیز، نمونه برداری بافتی، خون، مایع مغزی- نخاعی و ادرار.
  • شاخص های خلقی یا روانی؛ مطالعه ی تنش (اضطراب)، افسردگی، خشم، پویایی (نیرومندی)، خستگی، سردرگمی و صمیمیت از طریق POMS
  • شاخص های اجرایی؛ مطالعه ی سرعت، مدت، مسافت با ظرفیت و توان انجام فعالیت بدنی از طریق RT , TE
  • شاخص های فارماکولوژیک؛ مطالعه ی عملکرد نرون های کاتکولامینرژیک، سروتونرژیک و کولینرژیک از طریق تجویز داروهای شیمیایی یا عصاره های گیاهی آگونیست یا آنتاگونیست.
  • شاخص های تغذیه ای؛ مطالعه ی تاثیر مصرف یا عدم مصرف مواد غذایی یا مکمل های حاوی بعضی مواد مغذی، ویتامین ها، مواد معدنی یا مواد سوختی خاص

معیارهای ارزیابی و سنجش خستگی ناشی از ورزش

خستگی محیطی

  • خستگی ناشی ازورزش: در مورد خستگی محیطی (دستگاه عضلانی) شواهد موافق بسیرای مطرح است که رویدادهای نرونی، مکانیکی و انرژی زا را به عنوان عواملی که می توانند مانع توسعه ی تنش یا کشش عضلانی شوند، پیشنهاد می کنند
  • در این فرضیه اینطور مطرح است که ختسگی واحد حرکتیناشی از عوامل بسیاری است که هر عامل بسته به نیازهای فیزیولوژیک خاص هر نوع فعالیت بدنی یا ورزش تاثیر خود را بر ا جرای ورزشی ورزشکار اعمال می کند. این عوامل می توانند با اعمال یک تاثیر متقابل، هر یک از مکانیسم های انقباضی، تحریکی یا هر دو را تحت تاثیر قرار دهند. این تاثیر به ترتیب سلسله مراتب PNS, CNS، اتصال عصب- عضله و خود تار  عضلانی را در بر می گیرد. بنابراین خستگی محیطی می تواند ناشی از اختلال در هر یک از چهار جزء این سلسله مراتب باشد. بعضی از این اجزا بیشتر با خستگی مرکزی و برخی دیگر با خستگی محیطی در ارتباطند.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *