مفهوم تعادل در رابطه با ورزش در زمان بارداری

 

مفهوم تعادل در رابطه با ورزش در زمان بارداری

تعادل ورزش :مفهوم تعادل در رابطه با ورزش در زمان بارداری:اکنون درباره ورزش در زمان بارداری صحبت میکنیم ورزش بهبهتر شدن خلق و خوی  کمک می کند و باعث کاهش فشارهای نامطلوب در بارداری می شود.در طول سه ماهه اول، تمرینات شکمی که نیاز به خوابیدن به پشت دارند به طور کلی ایمن است. …

ورزش اسکیت  در بارداری

تعادل ورزش :استرس های  مربوط به مشکلات تعادل در باره رشته ورزشی اسکیت برای رشته اسکی بر روی برف نیز صادق است. در این مورد نیز خطرات جراحات وارده، مزایای حاصل از ورزش را خنثی می کند. اگر با وجود خطرهای موجود اسکی را به عنوان رشته ورزشی انتخاب کردید بر روی اسلوپ هایی آسان تر و راحت تر از آن هایی که استفاده می کرده اید بایستید.

تعادل ورزش :چنانچه از چوب اسکی های سیاه  استفاده می کرده اید حال از چوب اسکی های آبی استفاده نمایید و چنانچه چوب اسکی آبی داشته اید حال چوب اسکی سبز را مورد استفاده قرار دهید. دهیدریشن یا کم آبی نیز خطری متداول در ارتفاعات محسوب می شود. به میزان کافی آب بنوشید. از حضور در آب و هوای بسیار سرد یا بسیار گرم دوری کنید. برای گرم ماندن لباس کافی بپوشید اما لباس هایی که بسیار گرم می کند را نپوشید. در مورد هر دو رشته اسکی روی آب و موج سواری خطر این که آب به واژن فرد فشار وارد آورد وجود دارد چنانچه می تواند عاملی خطرناک باری بانوی باردار محسوب شود. این ورزش ها در تمام دوران بارداری توصیه نمی شوند.

غواصی برای زنان باردار

غر:واصی با وسایل برای زنان باردار مخالف با آیین نامه مصوب انجمن حرفه ای مربیان غواصی است. تغییرات فشار و افزایش گاز نیتروژن ممکن است برای مادر و کودکش عامل خطرناکی باشد. در عوض به غواصی با لوله و ماسک بپردازند.

پیاده روی در بین حفره ها در حین بازی گلف می تواند در آب و هوای گرم باعث خستگی شود اما در دیگر مواقع بازی گلف رشته ورزشی خوبی برای بانوان باردار محسوب می شود. به میزان کشش عضلات توجه کنید تا مشکلی را در ناحیه پایینی کمر تجربه نکنید.

تعادل ورزش :بولینگ نیز از جمله رشته هایی است که ممکن است کشش زیادی را به پایین کمر تحمیل کند. از حالات مکانیکی مناسب، کشش های صحیح و توپ سبک تر از آن چه پیش از این استفاده می کرده اید، ا ستفاده نمایید. همچنین هرگز نفس را حبس نکنید.

چنانچه رشته ورزشی اسب سواری است ادامه این فعالیت در ماه های اولیه بارداری مشروط بر این که شما هیچ گونه پرشی را با اسب در این دوران انجام ندهید بدون مانع است. در این صورت نیز همیشه خطر افتادن از اسب وجود دارد بهتر است از خود بپرسید آیا مزایای اسب سواری بیشتر از خطر آسیب رسانی به خود و کودک است؟ تا پایان بارداری از سوارکاری دوری کنید و البته بارداری زمان شروع کردن این فعالیت نیست.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.