اسم دختر با ح جدید و شیک (گلچین اسامی دخترانه خاص با حرف ح)

بهترین نام های دخترانه با حرف ح

اسم دختر با ح

در جدول زیر می توانید بهترین اسامی دخترانه با حرف ح را ببینید تا انتخاب راحت تری برای اسم فرزند خود داشته باشید.

اسم دختر شیک و جدید با حرف ح

حَلیازیور و آرایش
حِلماجمع حَلیم، بردباران، صبوران
حاتمه مؤنث حاتم به معنی حاکم، قاضی، داور
حارثه مؤنث حارث، زن کشاورز
حاصلنتیجه
حامده مؤنث حامد، سپاسگزار
حانی (دخترانه و پسرانه) میش یا گاو وحشی
حانیه مهربان، دلسوز
حبهدانه‌ی بعضی از میوه‌ها و گیاهان
حبیبه مؤنث حبیب، دوست، یار، معشوقه
حدیثعشق، سودا
حدیثهنو و تازه
حدیقه باغ
حرمتاحترام
حره دختر آزاده ،از اسامی حضرت زهرا، از القاب بانوان اشرافی
حریرابریشم
حریه حُره
حسِیبا دارای اصل و نسب، پاک نژاد، پاکزاد و اصیل
حسْنا زیبا، زن زیبا
حسانهزن بسیار نیکو
حسنا نیک، پسندیده
حسنهخوب، نیک، پسندیده
حسنینیکو،پسندیده
حسنیهنیکوتر، کار نیک، عاقبت نیکو
حسیبامرکب از حسیب به معنای پاک نژاد و پاکزاد و الف نسبت ، دختر با اصل و نسب
حسیبهدارنده‌ی نام و شرف و بزرگی
حفصهاسد، شیر؛
حفیظه موکّل به چیزی؛ حافظ و محفوظ
حکیمه مؤنث حکیم، زن حکیم و دانشمند
حلما جمع حَلیم، بردباران، صبوران.
حلیاآنچه در چشم خوش میدرخشد (حلی+ا)
حلیمه مؤنث حلیم، زن خویشتن دار، صبور و با تحمل، دختر بردبار
حلیه زینت، پیرایه، زیور؛ مشخصات صورت و اندام
حماسهکاری افتخار آفرین، نوعی شعر، دلیری، شجاعت، بی باکی
حمده سپاس و شکرگزاری
حمرا سرخ رنگ
حمیده مؤنث حمید، ستوده، پسندیده؛ مادر امام موسی کاظم(ع).
حمیرامصغّر حمرا، زن سرخ و سپید، زن سرخ
حنّانآرزومند، مشتاق؛ بخشاینده
حنّانه بسیار نوحه کننده، ناله کننده
حناگیاهی درختی که گل های سفید و معطر دارد، گرد بسیار نرم سبز رنگی از گیاهی به همین نام.
حنانبسیار مهربان ،یکی از نامهای خداوند ،در دعای جوشن کبیر می تونید ببینید
حنانهﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ، ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪﻩ ، ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ
حنظلهمفرد حَنظل
حنیسه زن شجاع
حنیفاحق ،راست(لقب ادیان توحیدی و مسلک حضرت ابراهیم)
حنیفهحق ،راست(لقب ادیان توحیدی و مسلک حضرت ابراهیم)
حنیفهمؤنث حنیف، دختر درست و پاک
حوا نخستین زنی که خدا آفرید، همسر حضرت آدم(ع)
حور زن زیبای بهشتی
حوراحور، زن زیبای بهشتی؛ زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی. ریشه
حورالعین زن یا زنان سفیدپوست درشت چشم
حورآسا  آن که چون حور زیباست.
حورآفرین  مرکب از حور (زن زیبای بهشتی) + آفرین (آفریننده)
حورجهان آن که چهره‌ای زیبا چون حور دارد.
حوردیس  آن که چون حور زیباست.
حوررخ حور , آن که چهره‌ای زیبا چون حور دارد.
حورزاد زاده حور، زیبا
حوروش  دختری چون زن (زنان) زیبای بهشتی.
حوری حور؛ زن زیبا
حوری بانو حور , زن زیبای بهشتی
حوری دخت حور ,  مرکب از حوری (زن زیبای بهشتی) + دخت
حوری رخ حور , آن که چهره‌ای زیبا چون حوری دارد.
حوری زاد حور , زاده حوری، زیبا
حوری لقا آن که چون حوری زیباست.
حوریا از حوری به معنی فرشته بهشتی می‌آید، آن که چون حور زیباست.
حوریه زن سفید پوست و زیباروی.
حیات زندگی، زیست
حیفا نام بندری در فلسطین

منبع: اسم دختر


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *