برکت بیشتر در سفره پر زرق و برق رشت

برکت بیشتر در سفره پر زرق و برق رشتحضور گردشگران داخلی و همچنین خارجی می تواند سفره پر زرق و برق رشت را پر برکت کند , زیرا حضور گردشگر در شهر نه تنها سرمایه بلکه حضور سرمایه گذاران را به همراه خواهد داشت . بدیهی است که مقصد سرمایه گذاران جایی است که متضمن سودشان باشد و با توجه به ایجاد ارتباطات بین المللی , رشت می تواند نامی وسوسه کننده , برای ورورد بخش خصوصی به این شهر باشد که نتیجه آن ایجاد اشتغال , آماده سازی زیر ساخت های اساسی برای کار آمد شهر , بهبود بهره وری و بهبود استانداردهای زندگی شهری و همچنین رفاه اجتماعی است

رستوران ها و فرصت های شغلی جدید در رشت :

شاید رشت بیش از هر شهر دیگری در کشور به نسبت جمعیت و وسعت رستوران داشته باشد . راه اندازی رستوران های مدرن و محلی , جاده ای و شهری اکنون به یکی از فرصت های کار آفرینی در رشت تبدیل شده است . با ثبت رشت در شبکه شهرهای خلاق جهان در رشته خوراک شناسی امکانات جدیدی برای توسعه گردشگری و ایجاد مشاغل وابسته در دیگر استان ها و کشورهای آسیایی و اروپایی فراهم شده است

تعریف متفاوت از رشت در ادبیات گردشگری

بدون شک شبکه شهرهای خلاق از بسیاری ابعاد , امکان مناسبی برای دستیابی به برند سازی شهر رشت است تا در زیر سایه آن بتواند با گذر از مسیر توسعه گردشگری به توسعه پایدار شهری دست یابد

همانطور که اشاره شد رشت دارای قابلیت های زیادی است که میتوان با شناسایی این قابلیت ها و با سازماندهی و هماهنگی میان این متغیرها آن را به یک تصویر ماندگار در ذهن مخاطب تبدیل کرد . از یک سو تنوع جاذبه های طبیعی و جذابیت های محیطی و از سوی دیگر تنوع ظرفیت های فرهنگی , جهانی یونسکو امکانی برای رشت است تا بنواند ظرفیت های خود را به بهترین شکل در مجامع  بین المللی معرفی کند

ارتباط با کشورهای دیگر و حضور در این شبکه جهانی می تواند یک بار دیگر دروازه اروپا را به سمت کشورهای دیگر باز کند و زمینه ساز تبادل تجاری و توسعه اقتصادی شود

توجه به ظرفیت های موجود و ایجاد هماهنگی میان این ظرفیت ها با یک نگاه ساختارمند در چشم انداز توسعه  برپایه گردشگری و شهر خلاق خوراک , شرایط را برای ارتقای هویت شهری و برند سازی شهری فراهم خواهد کرد تا با پررنگ کردن این قابلیت های اصیل به مقصدی متمایز برای گردشگران تبدیل شود

میرات فرهنگی ناملموس

این بعد می تواند در روابط بین الملل بسیار حائز اهمیت باشد . غذا و دیپلماسی غذایی , زیرمجموعه ای از دیپلماسی فرهنگی محسوب می شود و با استفاده از ابزار غذا و هنر آشپزی می توان به درک متقابل فرهنگی و بهبود تعاملات و همکاری ها در سطوح منطقه ای و جهانی دست یافت .  رشت تنها شهر ایران است که در رشته خوراک در شبکه شهرهای خلاق جهان ثبت شده است . در حال حاضر ۱۱۶ شهر در ۵۴ کشور از سراسر جهان در هفت حوزه خلاق عضو هستند


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.