تعبیر خواب نارنگی

تعبیر خواب نارنگی و خوردن نارنگی نشانه چیست؟

تعبیر خواب نارنگی چیست؟

تعبیر خواب نارنگی برای زنان و مردان میتواند بسیار متفاوت باشد برای زنان میتواند این تعبیر را برای شما داشته باشد که همسر شما حقیقت مهمی را در زندگی از شما پنهان میکند.


تعبیر خواب نارنگی

معبرین غربی گویند:

نارنگی در خواب نماد درک نادرستی از واقعیت است.

دیدن وضعیت چشمان هر شخصی نشان دهنده واقعیت‌هایی است که درون اوست. ونگا در کتاب تعبیر خواب خود اشاره به این موضوع دارد که دیدن نارنگی در خواب می‌تواند به درک و فهم بیننده خواب در مورد وقایع پیرامونش کمک کند.

زنان اگر در خواب نارنگی ببینند بیانگر این است که همسرانشان وقایعی را از آن‌ها مخفی کرده‌اند.

بنابراین بهتر است که به آن‌ها نزدیک شده و با اختصاص دادن وقت بیشتر محبت خود را به آن‌ها ابراز کنند.


تعبیر خواب خوردن نارنگی

معبرین غربی گویند: اگر در رؤیا خود را در حال خوردن نارنگی مشاهده کردید نشانه این است که در واقعیت وضعیت بسیار پیچیده تر از حد تصورات شماست که در این حالت مقصر شما هستید و دلیل آن ساده لوح بودنتان در روابط با دیگران است.

بنابر این لازم است که هر حادثه‌ای را از نقطه نظر خودش درک کنید تا به وسیله دیگران.

شما نیاز به یادگیری چگونه فکر کردن و تصمیم گرفتن به صورت مستقل دارید.


تعبیر خواب درخت نارنگی

معبرین غربی گویند: اگر در رؤیا درخت نارنگی مشاهده کردید نشانه‌های خوبی برای شما به وقوع خواهد پیوست.

برای عشاق بهتر شدن روابط و برای زنان احتمال بارداری را در پی خواهد داشت.


تعبیر خواب بوی نارنگی

معبرین غربی گویند: اگر در خواب بوی نارنگی را احساس کردید دلیل بر زندگی یکنواخت شما دارد.

پس در همین لحظه به فکر تغییری در سبک زندگی و لذت بردن از آن باشید.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.