عوامل و علتهای خسته شدن در PNS , CNS

عوامل و  علتهای  خسته شدن در PNS , CNS

علت خسته شدن: خستگی سیستم عصبی مرکزی یا خستگی مرکزی، یک نوع خستگی است که با تغییرات غلظت سیناپسی انتقال دهنده های عصبی در داخل سیستم عصبی مرکزی (CNS، از جمله مغز و نخاع) مرتبط است که بر کارکرد ورزشی و  عضلانی تاثیر می گذارد

علت خسته شدن:تغییر در غلظت و عملکرد نروترانسمیترها؛ فعالیت بدنی، استرس، شرایط محیطی و شرایط تغذیه ای از نظر تئوری می توانند منجر به تغییر در فعالیت نرونهای نورآدرنرژیک، دوپامینرژیک و یا سروتونرژیک در مغز شوند و یا سنتز و متابولیسم نروترانسمیترهای مغزی را تحت تاثیر قرار داده تعدیل نمایند.

طبق تئوری عدم تعادل یا اختلال آمینو اسیدی، عدم توازن در اسیدهای آمینه می تواند موجب تغییر در غلظت شود. غلظت پلاسمایی این اسیدهای آمینه تحت تاثیر فعالیت های بدنی استقامتی تداومی، شدید تناوبی طولانی مدت و یا دوره های تمرینی که با حداکثر بار کار انجام می شوند و مصرف مواد غذایی یا مکمل های غذایی حاوی آنها تغییر می کند و به موجب آن با افزایش یا کاهش ورود اسید آمینه های پیش ساز بداخل مغز و سنتز نروترانسمیترهای مربوطه افزایش یا کاهش می یابد.

فعالیت الکتریکی نرونها

علت خسته شدن:-کاهش انتقال عصبی فرامین، کنترل، تسلط و یا سائق مرکزی به عضلات اسکلتی این امر می تواند ناشی از کاهش فعالیت الکتریکی نرونهای مرکزی در اثر کمبود گلوکز و اکسیژن، تغییر در سنتز و متابولیسم نروترانسمیترها و نرومدولیتورها و تجمع برخی محصولات متابولیکی نظیر آمونیاک باشد. البته کاهش سائق مرکزی معمولا باعث می شود درک خستگی قبل از بروز خستگی فیزیولوژیک رخ دهد و اغلب می توان بطور روانشناختی ورزشکارانی را که احساس می کنند خسته شده اند به ادامه ی فعالیت تشویق کرد.

علت خسته شدن:-اختلال عملکردی هیپوتالاموس:

تغییر در فعالیت کاتکولامینرژیک و سروتونرژیک در مغز بخصوص در مناطق هیپوتالامیک و فوق هیپوتالامیک می تواند موجب اختلال در عملکرد هیپوتالاموس شود که خود این تغییر می تواند ناشی از تاثیر فعالیت بدنی، استرس، شرایط محیطی و تغذیه ای بر سنتز نروترانسمیترهایی نظیر NE, ۵-HT و DA باشد.

-تغییر در عملکرد ANS که ممکن است مرکزی یا محیطی باشد: افزایش فعالیت سمپاتیکی به عنوان یک پاسخ جبرانی حین فعالیت بدنی بوقوع می پیوندد و این رویداد بخصوص در سطح قلبی- عروقی از طریق افزایش سطح کاتکولامین ها و تغییر حساسیت و چگالی آدرنورسپتورها قابل مشاهده است.

-کاهش تعداد واحدهای حرکتی فعال و فرکانس تحریک واحد حرکتی حین انقباضات عضلانی خسته کننده: این امر ممکن است ناشی از ناتوانی مناطق فوق نخاعی، مهار عصب آوران عضوی، کاهش تحریک پذیری نرون حرکتی، کاهش تحریک پذیری در محل انشعابات جانبی عصب و ناتوانی پیش سیناپسی که با تغییرات خاصی در عملکرد CNS همراهند و برون ده معمول و مطلوب مغز را مختل کرده به صورت اختلال عملکردی در داخل عضله ی فعال ظاهر می شوند، باشد.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.