نوزادان زودرس و عملکرد شناختی ضعیف

نوزادان زودرس و عملکرد شناختی ضعیف

می خواهیم در این بخش به بررسی IQ نوزادان زودرس اشاره کنیم، طی پژوهشی روی نوزدان زودرس و کم‌وزن، میزان عملکرد شناختی و IQ نوزادان زودرس با دیگر همسن و سالانشان که در موعدطبیعی زایمان به دنیا آمده اند پایین تر و ضعیف تر است، زایمان زودتر از موعد پیامدهای زیادی برای سلامتی مادر و نوزاد دربر دارد.

مطالعات دانشگاه وارویک نشان می‌دهد که می‌توان در دوران کودکی نوزادان زودرس یا کم‌وزن پیش‌بینی کرد که IQ آن‌ها در دوران بزرگسالی در چه وضعیتی خواهد بود. سرپرست این مطالعه می‌گوید که این پیش‌بینی تا به امروز برای اولین بار است که مطرح می‌شود. به نظر او، در دو سالگی کودکانی که تولد زودرس داشته‌اند یا هنگام تولد کم‌وزن بوده‌اند می‌توان این پیش‌بینی را انجام داد.

نکته جالب این‌جاست که IQ کودکانی که به‌طور طبیعی و بدون مشکل به دنیا آمده‌اند، تا سن ۶ سالگی ممکن نیست. برای انجام این مطالعه، دو گروه از کودکان متولد ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶ انتخاب شدند و ۲۶۰ کودک که تولد زودرس یا کم‌بود وزن هنگام تولد داشتند، در مقایسه با ۲۲۹ کودک که با شرایط عادی به دنیا آمده بودند، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.

عملکرد شناختی و IQ این کودکان در ۵ ماهگی، ۲۰ ماهگی، ۴ سالگی، ۶ سالگی و ۲۶ سالگی تحلیل شد و نتایج به دست آمده نشان داد نوزادان زودرس و کم‌وزن در آزمون‌های شناختی نمره کم‌تری کسب می‌کنند، اما کیفیت عملکرد شناختی آنان در بزرگسالی بهبود پیدا می‌کند. به نظر مسئولین این مطالعه، نوزدان زودرس و کم‌وزن، در کل نسبت به نوزدانی که با شرایط عادی به دنیا می‌آیند، IQ پایین‌تری دارند.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.