تعبیر خواب مارمولک و گاز گرفتن نشانه چیست؟

تعبیر خواب مارمولک و گاز گرفتن نشانه چیست؟

تعبیر خواب مارمولک چیست؟

تعبیر خواب مارمولک سبز و خاکستری به هیچ وجه نمیتواند تعبیر خواب خوبی داشته باشد و مارمولک نشانه مردیست که بسیار موذی میباشد و در میان مردم فساد و تفرقه می اندازد .

تعبیر خواب مارمولک
تعبیرگری می‌گوید: مارمولک در خواب دیدن دلیل بر مردی است که در میان مردم فساد بیندازد.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

 

خواب مارمولک: دشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می‌شوند.
یک مارمولک را در قفس می‌اندازید: شهرت و احترام شما بیشتر می‌شود.

 

آنلی بیتون گوید: اگر زنی خواب ببیند مارمولکی از روی دامن او راه می‌رود یا او را گاز می‌گیرد، نشانه آن است که اندوه و بدبختی به او روی می‌آورد. همسر او در اثر حادثه ای معلول خواهد شد. و او برای گذراندن زندگی با تمامی تلاش و جدیت فراوان تنها درآمدی ناچیز عایدش خواهد شد.

 

تعبیر خواب کشتن مارمولک
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید مارمولکی را می‌کشید، علامت آن است که شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می‌آورید. اما اگر موفق نشوید مارمولک را بکشید و مارمولک از دستتان فرار می‌کند، نشانه آن است که در امور عاطفی با شکست مواجه خواهید شد.

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است: یک مارمولک را می‌کشید: پولی را که از دست داده بودید دوباره بدست می‌آورید.

 

تعبیر خواب مارمولک سبز و خاکستری
برایت مى‌گوید:

دیدن مارمولک خاکسترى در خواب، علامت دعوا و نزاع است.
اگر در خواب مارمولک سبز رنگ ببینید، علامت آن است که باید مراقب خود باشید.

 


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *