تعبیر خواب عبادت و عبادت کردن نشانه چیست؟

تعبیر خواب عبادت و عبادت کردن نشانه چیست؟

تعبیر خواب عبادت چیست؟

تعبیر خواب عبادت کردن بسیار خوب میباشد و میتواند دلیل این باشد که ثواب زیادی نصیب شما میوشد و تعبیر خواب عبادتگاه نیز در زیر برای شما آورده شده است. که در زیر بطور کامل برای شما توضیح داده شده است.

تعبیر خواب عبادت کردن
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که حق تعالی را عبادت کرد، دلیل خیر صواب جهت آخرت کند. اگر غیرخدا را سجده کرد، تأویل به خلاف این بود.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: عبادت کردن در خواب واکنش ترس از قصوری است که در انجام واجبات خویش داریم و این واحبات اعم است از دینی یا اخلاقی. هر نوع تکلیفی که به دوش ما نهاده شده و قصور کرده‌ایم که البته چنین تعبیری جنبه مذهبی آن بیشتر است.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:دیدن عبادت برداشتن معصیت بود

 

بیتون می‌گوید: دعا کردن در خواب، علامت رسیدن به اهداف می‌باشد.

 

تعبیر خواب عبادت کردن در عبادتگاه
ابن سیرین: اگر بیند که عبادت در مسجد یا در صومعه کرد، دلیل که خیرات بسیار کند. اگر درجایی مکروه کرد، تأویل به خلاف این بود.

 

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینیم عبادت می‌کنیم خوب است به خصوص اگر در مسجد یا یکی از زیارتگاه‌ها باشد ضمناً گویای این است که از این جهت قصور کرده‌ایم و کمبود داریم. این واقعیت را ضمیر ناخودآگاه ما گواهی می‌دهد. نماز خواندن در خواب بسیار خوب است.

 

تعبیر خواب عبادتگاه
بیتون می‌گوید:

مشاهده‏ عبادتگاه در خواب، به معناى داشتن روزهاى خوب است.
اگر خواب ببینید که در مسجد یا کلیسایى مشغول عبادت هستید، علامت آن است که اقبال خوبى در انتظار شما است.

 

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر درستکار هستی و در خواب ببینی که وارد کنشت (عبادتگاه یهودیان) شده‌ای، تعبیرش خوب می‌باشد، ولی اگر گناهکار و مفسد هستی تعبیر بدی دارد.

 

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند که در کلیسا شد و سوی قبله اسلام نماز کرد، دلیل که توبه از گناه کند و دینش قوی شود به سبب آن که کلیسا جای عبادت است.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *