ریچارد مایر و همکاران بلندترین برج مسکونی را در نیویورک می سازند

شرکت معماری ریچارد مایر و همکاران اعلام کرده بلندترین برج مسکونی که 42 طبقه و 556 آپارتمان دارد را در کنار برج سازمان ملل متحد در منهتن، نیویورک می سازد.

این آپارتمان دارای نمایی تمام شیشه ای می باشد.

در طبقه ی دوم این آپارتمان امکاناتی از جمله استخر سرپوشیده، باشگاه ورزشی، اتاق بازی کودکان، اتاق کار، اتاق بازی، اتاق ناهار خوری خصوصی و سالن در نظر گرفته شده است، این امکانات و فضاهای عمومی با رنگ خاصی مشخص شده اند.

بیشتر اتاق های این آپارتمان و وسایل به کار رفته در آن ها به رنگ سفید انتخاب شده اند.

ریچارد مایر و همکاران بلندترین برج مسکونی را در نیویورک می سازند

ریچارد مایر و همکاران بلندترین برج مسکونی را در نیویورک می سازند

ریچارد مایر و همکاران بلندترین برج مسکونی را در نیویورک می سازند

ریچارد مایر و همکاران بلندترین برج مسکونی را در نیویورک می سازند

ریچارد مایر و همکاران بلندترین برج مسکونی را در نیویورک می سازند